หน้าแรก

http://www.thaisomboon.com

ไม้แปรรูปราคาถูกพิเศษ

ลดราคาพิเศษไม้ทุกชนิด ทั้งไม้เนื้อแข็งและไม้เนื้ออ่อน ไม้สัก ไม้เนื้อแข็งอัดน้ำยา ไม้สยา ไม้มะค่า ไม้ประดู่ ไม้แดง

ไม้ยมหอม ไม้จำปา ไม้ทาลี่ ไม้อีก๊อบ ไม้สน ไม้เขล็ง ไม้ตะเคียน ไม้ยมหอม ไม้ยมหิน ไม้เมอร์ครูซ ไม้แอช ไม้เชอรี่

ไม้เต็ง ไม้ซ้อ ไม้ตะแบก ไม้ยาง ไม้กะบาก ไม้เคี่ยม ไม้จำปี ไม้ตองจิง ไม้รกฟ้า ไม้มะฮอกกานี ไม้โอ๊ก ไม้ก่อ ไม้สาธร

ไม้อาซูเบ้ และอื่นๆ

 

ไม้แปรรูปไม้สัก

.

ไม้สักเป็นไม้เนื้อแข็งมีน้ำหนัก 640 กก./ม3 มีสีเหลืองทอง นานเข้ากลายเป็นสีน้ำตาลอ่อน เสี้ยนตรง แข็งพอประมาณ แข็งแรงทนทานที่สุด ปลวกมอดไม่ทำอันตราย ไสตกแต่งง่าย ชักเงาดี ทำเครื่องเรือน บานประตู หน้าต่าง ไม้พื้น ทนแดด ทนฝน เราใช้ในการทำชิ้นส่วนเรือยอร์ช

ไม้แปรรูปไม้สัก
ไม้สักสวย
ไม้สักตลาด
หนา(นิ้ว)
กว้าง(นิ้ว)
ยาว (ฟุต)
สักสวย  
1"
4"
6'
  สักตลาด
1"
4"
6'
สักสวย  
1"
4"
8'
  สักตลาด
1"
4"
8'
สักสวย  
1"
6"
6'
  สักตลาด
1"
6"
6'

 

ไม้แปรรูปไม้สัก
ชนิด
หนา
กว้าง
ยาว
ไม้สัก
0.5"
1"-2"
4'-5' (1.20-1.50 ม.)
3"-4"
4.26' (1.30 ม.)
3"-5"
9.84' (3.00 ม.)
4"-8"
6' (1.80 ม.)
3"-10"
6.56' (2.00 ม.)
0.5"หนุ่ม
4"-6"
8.2' (2.50 ม.)
3/4"
3"-6"
6' (1.80 ม.)
3"-5"
6.56' (2.00 ม.)
4"-6"
6.56' (2.00 ม.)
6"
6.56' (2.00 ม.)
4"-8"
6.56' (2.00 ม.)
8.2' (2.50 ม.)
9.84' (3.00 ม.)
8 มม.
2"-4"
6.56' (2.00 ม.)
8.2' (2.50 ม.)
3"
6' (1.80 ม.)
6.56' (2.00 ม.)
1"
1.5"
5.25'-6.56' (1.60-2.00 ม.)
8.2' (2.50 ม.)
1.5"-2"
2.62'-5' (0.80-1.50 ม.)
3"-8"
6'-8.2' (1.80-2.50 ม.)
4"-6"
3.6' (1.10 ม.)
5' (1.50 ม.)
4"-8"
6' (1.80 ม.)
5"-9"
7' (2.10 ม.)
4"-7"
8.2' (2.50 ม.)
5"-8"
3.6' (1.10 ม.)
1.5"
1.5"-5"
6.56' (2.00 ม.)
4"-6"
5' (1.50 ม.)
3"-6"
5' (1.50 ม.)
4"-8"
4' (1.20 ม.)
6"-12"
7' (2.10 ม.)
4"-15"
8' (2.40 ม.)
4"-8"
3.28'-8.2' (1.00-2.50 ม.)
4"-10"
5.57' (1.70 ม.)
11.5' (3.50 ม.)
4"-6"
6.56' (2.00 ม.)
2"
4"
4.6' (1.40 ม.)
4"-8"
3.6' (1.10 ม.)
4"-6"
3.28'-8.2' (1.00-2.50 ม.)
4"-8"
11.5' (3.50 ม.)
28"
7.2' (2.20 ม.)

 

ไม้สัก เกรด B
ชนิด
หนา
กว้าง
ยาว
ไม้สัก เกรด B
0.63." (16 มม.)
5"
5.25'-8' (1.60-2.40 ม.)
0.71" (18 มม.)
7"
6'-8' (1.80-2.40 ม.)
8"
6'-8' (1.80-2.40 ม.)
9"
6'-8' (1.80-2.40 ม.)
10"
6'-8' (1.80-2.40 ม.)
0.5"
4"
3.5' (1.10 ม.)
1"
3"
3'-3.5' (0.90-1.10 ม.)

 

ไม้แปรรูปไม้มะค่า

.

ไม้มะค่า เป็นไม้เนื้อแข็ง มีน้ำหนัก 804 กก/ม3 มีสีน้ำตาลอมเหลือง เนื้อไม้หยาบ แข็ง เหนียว แข็งแรง ทนทาน ใช้ทำเสา ตรง ทำเครื่องเรือนและไม้บุผนังที่สวยงาม ไม้พื้น ตัวถังรถ ไม้บันได ใช้ทำเครื่องเรือนและ เฟอร์นิเจอร ์

ไม้มะค่านอก เป็นไม้เนื้อแข็งเหมือนไม้มะค่าโมง มีน้ำหนักประมาณ 800 กก./ม3 สีไม้จะอ่อนกว่าไม้มะค่าไทย แต่หน้าไม้แปรรูปจะใหญ่กว่ามะค่าไทยมาก เนื้อไม้หยาบ เหนียว แข็งแรงทนทาน ใช้ทำหน้าโต๊ะ บันได ประตู ไม้พื้น

ไม้มะค่า
ชนิด
หนา
กว้าง
ไม้มะค่า
0.31"
1.73"
2.56"
0.47"
3.54"
0.5"
2"
0.59"
2.76"
0.75"
4"-10"
1"
3"
4"
6"
8"
10"
1.5"
4"
6"
8"
10"
12"
14"
15"
16"
17"
18"
22"
24"
26"
25"-40"
40"-50"
2"
2"
4"
5"
6"
8"
10"
14"
16"
3"
18"-28"
4"
4"

 

ไม้มะค่าแต้
ชนิด
หนา
กว้าง
ไม้มะค่าแต
2"
4"
6"
8"
10"
14"
16"
18"

 

ไม้แปรรูปไม้มะค่าโมง
ชนิด
หนา
กว้าง
ยาว
ไม้แปรรูปไม้มะค่าโมง
1"
8"
4' (1.20 ม.)
2"
12"
4' (1.20 ม.)
1.5"
12"
3' (0.90 ม.)
6.56' (2 ม.)
10' (3 ม.)
13.12' (4 ม.)
5"
5"-10"

 

ไม้มะค่านอก
ชนิด
หนา
กว้าง
ยาว
ไม้มะค่านอก
18 มม.
4"
8.2'-11.5' (2.5-3.5 ม.)
6"
8.2' (2.5 ม.)
1"
4"
 
1.5"
9"
3.28' (1 ม.)
10"
10' (3 ม.)
2"
4"
 
6"
 
10"
3.28'-18' (1-5.5 ม.)
 

 

ไม้แปรรูปไม้แดง

ไม้แดงเป็นไม้เนื้อแข็งมีน้ำหนัก 960 กก./ม3 เนื้อไม้สีน้ำตาลอมแดง เนื้อไม้ละเอียด แข็งเหนียว ทนทานสูง ปลวก เพรียง ไม่รบกวน ใช้ทำโครงสร้างของบ้าน ไม้พื้น, วงกบ, ประตู หน้าต่าง ปาร์เก้  

ไม้แปรรูปไม้แดง
ชนิด
ขนาด
ไม้แปรรูปไม้แดง
0.2"
4"
 
0.31"
1.73"
 
2"
 
2.56"
 
3.54"
 
4"-6"
 
0.4"
3"
 
0.47"
1.73"
 
2.36"
 
2.56"
 
3.54"
 
0.5"
2"
 
0.71"
2.76"
 
0.71" (18 มม.)
4"
8.2' ( 2.50 ม.)
9' (2.70 ม.)
10' (3.00 ม.)
0.75"
2"
 
4"-6"
20' (6.00 ม.)
1"
2"
 
3"
6.56' (2.00 ม.)
4"
 
6"
 
8"
 
10"
 
12"
 
1.5"
1.5"
 
2"
 
3"
 
4"
 
6"
 
8"
 
10"
10' (3.00 ม.)
16"
 
20"
 
25"
 
2"
2"
 
3"
 
4"
6.56' (2.00 ม.)
6"
5' (1.50 ม.)
8"
 
10"
11.5' (3.50 ม.)
16.4' (5.00 ม.)
12"
 
14"
 
22"
 
28"
 
4"
4"
 
5"
2"
 

 

ไม้แปรรูปไม้ประดู่

ไม้ประดู่เป็นไม้มีน้ำหนัก 800 กก./ม3 มีสีแดงอมเหลือง สีพื้นลวดลายสวยงาม เนื้อไม้ละเอียดปานกลาง แข็งและทนทาน ไม่ยืดตัวหรือหดตัว สีไม่เปลี่ยน ใช้ทำไม้พื้นรางลิ้น

ไม้แปรรูปไม้ประดู่
ชนิด
ขนาด
ไม้แปรรูปไม้ประดู่
1"
4"
6.56' (2.00 ม.)
1.5"
4"
6.56' (2.00 ม.)
2"
4"
6.56' (2.00 ม.)

 

ไม้ประดู่
ชนิด
หนา
กว้าง
ไม้ประดู่
0.75"
4"-8"
10"
1"
2"
3"
4"
6"
10"
12"
1.5"
1.5"
4"
5"
6"
8"
10"
12"
14"
16"
33"
2"
2"
4"
8"
10"
12"
6"
6"

 

ไม้ประดู่แดง
ชนิด
หนา
กว้าง
ยาว
ไม้ประดู่แดง
1.5"
6"
 
1.5"
48"
10' (3.00 ม.)
2"
16"-24"
11.48' (3.50 ม.)

 

ไม้ประดู่ลาย
ชนิด
หนา
กว้าง
ไม้ประดู่
0.75"
4"-6"
5"-10"
1.5"
3"
5"
6"
8"
10"

 

ไม้เนื้อแข็งอัดน้ำยา

ไม้เนื้อแข็งอัดน้ำยา สีเขียว ใช้ในการก่อสร้างบ้านเช่นคาน รั้ว และใช้ทำเครื่องเรือนเช่นโต๊ะ เก้าอี้

ไม้แปรรูปอัดน้ำยา
ชนิด
หนา
กว้าง
ยาว
ไม้เนื้อแข็งอัดน้ำยา
0.5"
2"
3.28' (1.00 ม.)
5' (1.50 ม.)
10' (3.00 ม.)
13.12' (4.00 ม.)
14' (4.25 ม.)
0.75
2"
5' (1.50 ม.)
9' (2.75 ม.)
10.66' (3.25 ม.)
3"
10' (3.00 ม.)
13.12' (4.00 ม.)
1"
2"
5' (1.50 ม.)
12.3' (3.75 ม.)
3"
8.2' (2.50 ม.)
4"
10' (3.00 ม.)
13.12' (4.00 ม.)
6"
10' (3.00 ม.)
11.48' (3.50 ม.)
13.12' (4.00 ม.)
8"
10' (3.00 ม.)
11.48' (3.50 ม.)
1.5"
1.5"
3.28' (1.00 ม.)
4.1' (1.25 ม.)
5' (1.50 ม.)
6.56' (2.00 ม.)
11.48' (3.50 ม.)
12.3' (3.75 ม.)
2"
5' (1.50 ม.)
3"
5' (1.75 ม.)
6.56' (2.00 ม.)
8.2' (2.50 ม.)
10' (3.00 ม.)
12.3' (3.75 ม.)
18' (5.50 ม.)
4"
12.3' (3.75 ม.)
18' (5.50 ม.)
6"
8.2' (2.50 ม.)
10' (3.00 ม.)
11.48' (3.50 ม.)
13.12' (4.00 ม.)
8"
10' (3.00 ม.)
13.12' (4.00 ม.)
10"
11.48' (3.50 ม.)
2"
2"
10' (3.00 ม.)
3"
10' (3.00 ม.)
11.48' (3.50 ม.)
4"
10' (3.00 ม.)
6"
11.48' (3.50 ม.)
16.4' (5.00 ม.)
8"
11.48' (3.50 ม.)
ไม้ยางอัดน้ำยา
1.5"
6"
8.2' (2.50 ม.)
10' (3.00 ม.)
14' (4.25 ม.)
16.4' (5.00 ม.)

 

ไม้แปรรูปไม้เขล็ง

  ไม้เขล็ง เป็นไม้เนื้อแข็ง เหนียว เป็นไม้ใช้ทำวงกบ คุณสมบัติใกล้เคียงไม้แดง

  ไม้เขล็ง
  ชนิด
  หนา
  กว้าง
  ไม้เขล็ง
  0.31"
  1.73"
  0.39"
  2.76"
  0.47"
  1.73"
  0.5"
  2"
  3"
  1"
  4"
  1.5"
  6"
  4"-8"
  2"
  2"
  4"
  5"
  6"
  8"
  10"

  ไม้แปรรูปไม้ตะเคียน

   ไม้ตะเคียนเป็นไม้เนื้ออ่อนปานกลาง มีน้ำหนักไม้ 750 กก./ม3 เนื้อไม้มีสีน้ำตาลอมเหลือง แข็งปานกลาง เหนียว ทนทาน ทนปลวกได้ดี ใช้ทำ เสา วงกบ ไม้ปูพื้น ประตู หน้าต่าง ใช้ทำเรือ
   ไม้ตะเคียน
   ชนิด
   หนา
   กว้าง
   ไม้ตะเคียน
   2"
   4"
   5"
   8"
   10"
   3"
   6"
   8"
   10"
   4"
   10"

    

   ไม้แปรรูปไม้ยมหอม

    ไม้ยมหอมเป็นไม้สีแดงอ่อนถึงสีอิฐแก่ เบา แข็งปานกลางเหนียวอ่อน ใช้ในร่ม ทำกระดานฝา เพดาน บุพนัง ทำหีบ เครื่องดนตรี

    ไม้ยมหอม
    ชนิด
    หนา
    กว้าง
    ยาว
    ไม้ยมหอม
    0.71"
    1.73"
     
    0.87"
    1.73"
     
    1"
    2"
    3.28'-5' (1.00.-1.50 ม.)
    6.56'-11.48' (2.00 -3.50 ม.)
    13.12'-18' (4.00 -5.50 ม).
    3"
     
    4"
     
    5"
     
    6"
     
    7"
     
    8"
     
    10"
     
    1.5"
    1"
    6"
     
    8"
     
    2"
    4"
     
    6"
     
    8"
     
    10"
     
    3"
    6"-12"
     

     

    ไม้ยมหิน

    ไม้ยมหิน
    ชนิด
    หนา
    กว้าง
    ไม้ยมหิน
    1.5"
    6"-10"
    2"
    2"
    3"
    6"
    8"
    10"
    3"
    6"-8"

     

    ไม้สยา

    .

     สยาเป็นไม้เนื้ออ่อน เบา, แข็งปานกลาง มีน้ำหนักไม้ 480 กก./ม3 เนื้อไม้เป็นสีชมพูอ่อนแกมขาว น้ำตาลอ่อนแกมแดง เนื้อหยาบ ไม้เนื้ออ่อน ทนทานในร่ม ใช้ทำเครื่องเรือนที่อยู่ในร่มและโครงเฟอร์นิเจอร์

     ไม้สยา
     ชนิด
     หนา
     กว้าง
     ยาว
     ไม้สยา
     0.31"
     1.73"
      
     0.5"
     6"
      
     8"
      
     0.71"
     1.73"
      
     0.87"
     1.73"
      
     1"
     1"
      
     2"
     3.28'-5' (1.00 -1.50 ม.)
     6.56'-11.48' (2.00 -3.50 ม)
     13.12'-18' (4.00.-5.50 ม.)
     3"
      
     4"
     3.28'-11.48' (1.00 -3.50 ม)
     13.12'-18' (4.00 -5.50 ม.)
     6"
      
     8"
      
     10"
      
     1.5"
     1"
      
     3"
      
     4"
     3.28'-11.48' (1.00 -3.50 ม)
     13.12'-18' (4.00 -5.50 ม.)
     6"
     3.28'-11.48' (1.00 -3.50 ม)
     13.12'-18' (4.00.-5.50 ม.)
     8"
      
     10"
      
     12"
      
     2"
     2"
      
     3"
      
     4"
     3.28'-11.48' (1.00 -3.50 ม)
     13.12'-18' (4.00-5.50 ม.)
     6"
     3.28'-11.48' (1.00-3.50 ม.)
     13.12'-18' (4.00 -5.50 ม.)
     8"
      
     10"
      
        

      

     ไม้จำปา

     ไม้จำปาเป็นไม้เนื้ออ่อน เนื้อไม้ละเอียด เสี้ยน สีเหลืองนวล ไม่บิด ไม่โก่งตัว  ใช้ทำประตู ขอบวงกบประตู ขอบวงกบหน้าต่าง คิ้วบัว

     ไม้จำปา
     ชนิด
     หนา
     กว้าง
     ไม้จำปา
     0.71"
     1.73"
     0.75"
     4"
     1"
     4"-8"
     1.5"
     2"-8"
     2"
     2"-10"

      

     ไม้ทาลี่

     ไม้ทาลี่เป็นไม้ที่มีลวดลายสวยงามมีขนาดกว้าง ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์เช่น โต๊ะ

     ไม้ทาลี่
     ชนิด
     หนา
     กว้าง
      
     ไม้ทาลี่
     1"
     6"-12"
      
     1.5"
     10"
      
     16"
      
     18"
      
     20"
      
     22"-30"
      
     30"-40"
      
     16"-53"
     ยาว 14.76' (4.50 ม.)
     2"
     8"
      
     10"
      
     12"
      

      

     ไม้แอช

     ไม้แอช
     ชนิด
     หนา
     กว้าง
     ยาว
     ไม้แอช
     20 มม.
     6"
     8.2' (2.50 ม.)
     6"
     9.84' (3.00 ม.)
     6"-14"
     6.56' (2.00 ม.)
     1"
     4"-9"
     6.56' (2.00 ม.)
     4"-9"
     9.84'-11.48' (3.00-3.50 ม)
     1.5"
     6"-10"
     2"
     4"-8"

      

     ไม้สน

     ไม้สน
     ชนิด
     หนา
     กว้าง
     ยาว
     ไม้สน
     0.5"
     4"-6"
     6.56' (2.00 ม.)
     0.63"
     5"
     9.84' (3.00 ม.)
     0.71"
     5"
     13.12' (4.00 ม.)
     0.75"
     3"-6"
      
     4"-6"
      
     4"-12"
      
     1"
     2"-8"
      
     1.5"
     2"

      

     ไม้เมอร์ครูช

     ไม้เมอร์ครูซมีขนาดหนา 3/4" กว้าง 4"-12" ยาว 2.00 ม.

      

     ไม้เชอรี่

     ไม้เชอรี่
     ชนิด
     หนา
     กว้าง
      
     ไม้เชอรี่
     0.75"
     1"
      
     6"-10"
      
     1"
     2"-4"
      
     6"-10"
      
     1.5"
     3"-4"
      
     6"-10"
     ยาว13.12' (4.00 ม.)
     2"
     3"-8"
      

      

     ไม้เต็ง

     ไม้เต็งเป็นไม้เนื้อแข็ง

     ไม้เต็ง
     ชนิด
     หนา
     กว้าง
     ไม้เต็ง
     1"
     4"
     1.5"
     6"
     10"
     2"
     6"
     8"
     10"
     ไม้เต็งมาเลย์
     2"
     6"
     8"
     เต็งมาเลย์อัดน้ำยา
     1"
     4"
     เต็งไส
     1"
     2"

      

     ไม้ซ้อ

     ไม้ซ้อมีน้ำหนักเบา มีขนาดหนา 1" กว้าง 4"-8" ยาว 2.50 ม. และหนา 1" กว้าง 4"-10" ยาว 3.00 ม.

     ไม้ซ้อ
     ชนิด
     หนา
     กว้าง
      
     ไม้ซ้อ
     1"
     4"-8"
     8.2' ( 2.50 ม.)
     4"-10"
     10' ( 3.00 ม.)

      

     ไม้ตะแบก

     ไม้ตะแบก
     ชนิด
     หนา
     กว้าง
      
     ไม้ตะแบก
     0.71"
     1.73"
      
     1"
     2"
      
     4"
      
     6"
      
     8"
     10' (3.00 ม.)

      

     ไม้ยาง

     ไม้ยาง
     ชนิด
     หนา
     กว้าง
     ไม้ยาง
     1"
     2"
     6"
     2"
     8"
     ยางกะเปอร
     1"
     1"
     ยางสามเหลี่ยม
     1.5"
     1.5"
     ยางอัดน้ำยา
     1.5"
     6"

      

     ไม้กะบาก

     ไม้กะบาก
     ชนิด
     หนา
     กว้าง
     ไม้กะบาก
     1"
     4"
     6"
     8"

      

     ไม้เคี่ยม

     ไม้เคี่ยม
     ชนิด
     หนา
     กว้าง
     ไม้เคี่ยม
     1"
     3"
     4"

      

     ไม้จำปี

     ไม้จำปี
     ชนิด
     หนา
     กว้าง
     ไม้จำปี
     1"
     4"
     1.5"
     1.5"
     8"
     4"-6"
     5"-8"

      

     ไม้ตองจิง

     ไม้ตองจิง
     ชนิด
     หนา
     กว้าง
     ไม้ตองจิง
     1"
     6"
     1.5"
     2"
     2"
     4"-8"

      

     ไม้รกฟ้า

     ไม้รกฟ้า
     ชนิด
     หนา
     กว้าง
     ไม้รกฟ้า
     1"
     4"-8"
     1.5"
     6"-10"

      

     ไม้อีก๊อบ

     ไม้อีก๊อบเป็นไม้ที่มีขนาดกว้าง

     ไม้อีก๊อบ
     ชนิด
     หนา
     กว้าง
     ไม้อีก๊อบ
     1.5"
     6"
     8"-16"
     8"-30"
     50"-53"
     67"
     2"
     5"-6"
     8"-10"
     67"

      

     ไม้มะฮอกกาน

     ไม้มะฮอกกานีมีขนาดหนา 1.5" กว้าง 4"

     ไม้โอ๊ก

     ไม้โอ๊กมีขนาดหนา 1" กว้าง 10"-14"

     ไม้ก่อ

     ไม้ก่อมีขนาดหนา 1.5" กว้าง 6"

     ไม้สาธร

     ไม้สาธรมีขนาดหนา 1" กว้าง 4"-8"

     ไม้อาซูเบ้

     ไม้อาซูเบ้มีขนาดหนา 2" กว้าง 8"-10"

     ไม้แบบ

     ไม้แบบ
     ชนิด
     หนา
     กว้าง
     ยาว
     ไม้แบบ
     1"
     6"
     2.00 ม. ขึ้นไป
     1"
     8"
     2.00 ม. ขึ้นไป
     1"
     10"
     2.00 ม. ขึ้นไป

      

     ไม้ระแนง

     ไม้ระแนง 1" x 2"
     ชนิด
     หนา(นิ้ว)
     กว้าง(นิ้ว)
     ยาว
     ไม้ระแนงไม้แดง 1"x 2"
     1"
     2"
     2.00 m.
     ไม้ระแนงไม้จำปา 1"x 2"
     1"
     2"
     2.00 m.
     ไม้ระแนงไม้เต็ง 1"x 2"
     1"
     2"
     2.00 m.

      

     ไม้ระแนง 1" x 4"
     ชนิด
     หนา(นิ้ว)
     กว้าง(นิ้ว)
     ยาว
     ไม้ระแนงไม้แดง 1"x 4"
     1"
     4"
     1.20 m.
     1"
     4"
     2.00 - 3.00 m.
     1"
     5"
     2.00 m.
     ไม้ระแนงไม้ตะเคียน 1" x 4"
     1"
     4"
     2.00 m.
     ไม้ระแนงไม้เต็ง 1"x 4"
     1"
     4"
     2.00 m.
     ไม้ระแนงไม้รกฟ้า 1"x 4"
     1"
     4"
     2.00 m.

      

     ไม้ระแนง
     ชนิด
     ขนาด
     ไม้ระแนงไม้แดง (ไส 4 หน้า) 8 มิล x 44 มิล x 1 ม. ขึ้นไป
     ไม้ระแนงไม้แดง (ลบมุม 2 ข้าง)
     ไม้ระแนงไม้เนื้อแข็ง (ไส 4 หน้า)
     ไม้ระแนงไม้เนื้อแข็ง (ลบมุม 2 ข้าง)

      

     ไม้โครง

     ไม้โครง 1" x 2"
     ชนิด
     หนา(นิ้ว)
     กว้าง(นิ้ว)
     ยาว
     ไม้โครงสยาแดง 1"x 2"
     1"
     2"
     2.50 m.
     ไม้โครงสักสวนป่าติดกระพี้ 1"x 2"
     1"
     2"
     2.50 m.
     ไม้โครงสักสวย 1" x 2"
     1"
     1.5"
     2.50 m.

      

     ไม้โครง 1" x 6"
     ชนิด
     หนา(นิ้ว)
     กว้าง(นิ้ว)
     ยาว
     ไม้โครง 1"x 6"
     1"
     6"
     2.00 m.
     ไม้โครง 1"x 8"
     1"
     8"
     2.00 m.

      

     ท่อนซุง

     ไม้ซุง
     ชนิด
     กว้าง
     ยาว
     เส้นรอบวง
     ซุงไม้สัก
     18"x 18"
     6.00 ม.
     56.5"
     20"x 20"
     4.50 ม.
     62.8"
     ซุงไม้สักหนุ่ม
     5"x 5"
     2.00 ม.
     15.7"
     ซุงไม้ประดู่แดง
     32"x 32"
     5.50 ม.
     100"
     39"x 39"
     11.50 ม.
     122.5"
     ซุงไม้แดง
     26"x 26"
     6.00 ม.
     81.7"

     สนใจสินค้าสอบถามรายละเอียดได้ที่

     บริษัท ไทยสมบูรณ์อินดัสเตรียล จำกัด

     885 ถ.ประชาราษฎร์ สาย 1 ซอย 25 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

     โทร. 02-585-1604, 02-587-7491-3

     แฟ็กซ์ 02-587-7494

      

ไม้แปรรูป,ไม้ระแนง,ไม้โครง,ซุง
ไม้อัด
วงกบหน้าต่าง-ประตู,ทริมมิ่ง
บานประตู,หน้าต่าง
ราวบันได,ไม้ทำบันได,ลูกกรง
ไม้ปาร์เก้,ไม้พื้น
ไม้บัว,ไม้คิ้ว,ปีกไม้,ไม้ฝ้า
เฟอร์นิเจอร์
ผลงานที่ผ่านมา
ติดต่อเรา