หน้าแรก

http://www.thaisomboon.com

 

 

..

 

 

ไม้พื้นรางลิ้นไม้สักสวย

ชนิด
ขนาด
พื้นรางลิ้นไม้สักสวย
1"
4"
1.50 m.up
1"
5"
6 ' up
1"
6"
6 ' up

 

ไม้พื้นรางลิ้นไม้มะค่า

ชนิด
ขนาด
พื้นรางลิ้นไม้มะค่า
1"
4"
2.00 m. up
1"
6"
2.00 m. up

 

ไม้พื้นรางลิ้นไม้แดง

ชนิด
ขนาด
พื้นรางลิ้นไม้แดง
0.71"
3.54"
 
1"
4"
2.00 m.
1"
6"
2.00 m.

 

ไม้พื้นรางลิ้นไม้ตะแบก

ชนิด
ขนาด
พื้นรางลิ้นไม้ตะแบก
1"
4"
2.00 m.
1"
6"
2.00 m.

 

ไม้บาเลารางลิ้น
ชนิด
หนา
กว้าง
ไม้บาเลารางลิ้น
0.71"
3.54"
1"
4"
2"
4"

 

ไม้พื้นรางลิ้น
ชนิด
ขนาด
ไม้พื้นไม้สัก,ไม้เมอครูซ (รางลิ้น) (4")18 มม.x 95 x 1.80 ม.ขึ้นไป
(5")18 มม.x 120 x 1.80 ม.ขึ้นไป
(6")18 มม.x 145 x 1.80 ม.ขึ้นไป
(7")18 มม.x 170 x 1.80 ม.ขึ้นไป
(8")18 มม. x 195 x 1.80 ม.ขึ้นไป
(9")18 มม.x 220 x 1.80 ม.ขึ้นไป
(10")18 มม.x 245 x 1.80 ม.ขึ้นไป
(11")18 มม.x 270 x 1.80 ม.ขึ้นไป
(12")18 มม.x 295 x 1.80 ม.ขึ้นไป
(13")18 มม.x 320 x 1.80 ม.ขึ้นไป
ไม้พื้นไม้ประดู่ (รางลิ้น) (4")14 มม.x 90 x 1.80 ม. ขึ้นไป
(4")18 มม.x 90 x 1.80 ม. ขึ้นไป
ไม้พื้นไม้มะค่า (รางลิ้น) (4")18 มม.x 95 x 2.00 ม. ขึ้นไป
(6")18 มม.x 135 x 2.00 ม. ขึ้นไป
(8")18 มม.x 195 x 2.00 ม. ขึ้นไป
ไม้พื้นไม้้แดง (รางลิ้น) (4")18 มม.x 95 x 2.00 ม. ขึ้นไป
(6")18 มม.x 135 x 2.00 ม. ขึ้นไป
ไม้พื้นไม้บาเลา (รางลิ้น) (4")18 มม.x 90 x 2.00 ม. ขึ้นไป
(6")18 มม.x 135 x 2.00 ม. ขึ้นไป
ไม้พื้นไม้ตะแบก (รางลิ้น) (4")18 มม.x 90 x 2.00 ม. ขึ้นไป
(6")18 มม.x 135 x 2.00 ม. ขึ้นไป

 

ไม้พื้นไม้สน
ชนิด
หนา
กว้าง
ยาว
ไม้พื้นไม้สน
16 มม.
5"
3.00 ม.
18 มม.
5"
4.00 ม.

 

 

ปาร์เก้ไม้สักสวย
ชนิด
ขนาด
ปาร์เก้ไม้สักสวย 1" x 4"
30 cm.
35 cm.
45 cm.
50 cm.
60 cm.
1.00 m.
1.00 - 1.50 m.

 

ปาร์เก้ไม้มะค่า
ชนิด
ขนาด
ปาร์เก้ไม้มะค่า 1" x 4"
25 cm.
35 cm.
45 cm.
60 cm.
1.00 m.
1.00 - 1.50 m.

 

ปาร์เก้ไม้แดง
ชนิด
ขนาด
ปาร์เก้ไม้แดง 1" x 4"
30 cm.
35 cm.
45 cm.
60 cm.
1.00 - 1.50 cm.

 

ปาร์เก้ไม้สัก
ชนิด
ขนาด
ปาร์เก้ไม้สัก 1" x 2"
30 cm.

 

ปาร์เก้ไม้มะค่า
ชนิด
ขนาด
ปาร์เก้ไม้มะค่า 1" x 2"
25 - 45 cm.
50 - 65 cm.
70 - 85 cm.
90 cm. - 1.00 m.

 

ปาร์เก้ไม้แดง
ชนิด
ขนาด
ปาร์เก้ไม้แดง 1" x 2"
25 - 45 cm.
50 - 65 cm.
70 - 85 cm.
90 cm. - 1.00 m.

 

ไม้ปาร์เก้ไม้สัก (รางลิ้น)
ชนิด
ขนาด
ปาร์เก้ไม้สัก (รางลิ้น)
11.5 มิล x 70.0 มิล
25-45 ซม.
50-65 ซม.
70-85 ซม.
90-100 ซม.
11.5 มิล x 95.0 มิล
25-45 ซม.
50-65 ซม.
70-85 ซม.
90-100 ซม.
14.0 มิล x 70.0 มิล
25-45 ซม.
50-65 ซม.
70-85 ซม.
90-100 ซม.
14.0 มิล x 95.0 มิล
25-45 ซม.
50-65 ซม.
70-85 ซม.
90-100 ซม.
18.0 มิล x 70.0 มิล
25-45 ซม.
50-65 ซม.
70-85 ซม.
90-100 ซม.
18.0 มิล x 95.0 มิล
25-45 ซม.
50-65 ซม.
70-85 ซม.
90-100 ซม.

 

ไม้ปาร์เก้ไม้ประดู่ (รางลิ้น)
ชนิด
ขนาด
ไม้ปาร์เก้ไม้ประดู่ (รางลิ้น)
14.0 มิล x 95.0 มิล
25-45 ซม.
50-65 ซม.
70-85 ซม.
90-100 ซม.
150-170 ซม.
18.0 มิล x 70.0 มิล
25-45 ซม.
50-65 ซม.
70-85 ซม.
90-100 ซม.

 

ไม้ปาร์เก้ไม้มะค่า (รางลิ้น)
ชนิด
ขนาด
ไม้ปาร์เก้ไม้มะค่า (รางลิ้น)
8.0 มิล x 80.0 มิล
25 ซม. ขึ้นไป
11.5 มิล x 45.0 มิล
25-45 ซม.
50-65 ซม.
70-85 ซม.
90-100 ซม.
11.5 มิล x 70.0 มิล
25-45 ซม.
50-65 ซม.
70-85 ซม.
90-100 ซม.
11.5 มิล x 95.0 มิล
25-45 ซม.
50-65 ซม.
70-85 ซม.
90-100 ซม.
14.0 มิล x 45.0 มิล
25-45 ซม.
50-65 ซม.
70-85 ซม.
90-100 ซม.
14.0 มิล x 70.0 มิล
25-45 ซม.
50-65 ซม.
70-85 ซม.
90-100 ซม.
14.0 มิล x 95.0 มิล
25-45 ซม.
50-65 ซม.
70-85 ซม.
90-100 ซม.
18.0 มิล x 45.0 มิล
25-45 ซม.
50-65 ซม.
70-85 ซม.
90-100 ซม.
18.0 มิล x 70.0 มิล
25-45 ซม.
50-65 ซม.
70-85 ซม.
90-100 ซม.
18.0 มิล x 95.0 มิล
25-45 ซม.
50-65 ซม.
70-85 ซม.
90-100 ซม.

 

ไม้ปาร์เก้ไม้แดง (รางลิ้น)
ชนิด
ขนาด
ไม้ปาร์เก้ไม้แดง (รางลิ้น)
14.0 มิล x 45.0 มิล
25-45 ซม.
50-65 ซม.
70-85 ซม.
90-100 ซม.
14.0 มิล x 67.0 มิล
25-45 ซม.
50-65 ซม.
70-85 ซม.
90-100 ซม.
14.0 มิล x 80.0 มิล
25-45 ซม.
50-65 ซม.
70-85 ซม.
90-100 ซม.
18.0 มิล x 45.0 มิล
25-45 ซม.
50-65 ซม.
70-85 ซม.
90-100 ซม.
18.0 มิล x 67.0 มิล
25-45 ซม.
50-65 ซม.
70-85 ซม.
90-100 ซม.
18.0 มิล x 87.0 มิล
25-45 ซม.
50-65 ซม.
70-85 ซม.
90-100 ซม.

 

ไม้ปาร์เก้ (รางลิ้น)
ชนิด
ขนาด
ไม้ปาร์เก้ไม้สน (รางลิ้น)
18.0 มิล x 90.0 มิล
25-45 ซม.
50-65 ซม.
70-85 ซม.
90-100 ซม.
ไม้ปาร์เก้ไม้เมอร์ครูซ (รางลิ้น)
18.0 มิล x 90.0 มิล
25-45 ซม.
50-65 ซม.
70-85 ซม.
90-100 ซม.
ไม้ปาร์เก้ไม้โอ๊ค (รางลิ้น)
14.0 มิล x 67.0 มิล
25-45 ซม.
50-65 ซม.
70-85 ซม.
90-100 ซม.
ไม้ปาร์เก้ไม้ตองจิง (รางลิ้น)
14.0 มิล x 90.0 มิล
25-45 ซม.
50-65 ซม.
70-85 ซม.
90-100 ซม.
ไม้ปาร์เก้ไม้ตะแบก (รางลิ้น)
18.0 มิล x 45.0 มิล
25-45 ซม.
50-65 ซม.
70-85 ซม.
90-100 ซม.
18.0 มิล x 90.0 มิล
25-45 ซม.
50-65 ซม.
70-85 ซม.
90-100 ซม.

 

ไม้ปาร์เก้ไม้เต็ง
ขนาด
ไม้ปาร์เก้ไม้เต็ง
18.0 มม. x 90 มม.
25 ซม.
30 ซม.
35 ซม.
40 ซม.
45 ซม.
65 ซม.
70 ซม.
75 ซม.
80 ซม.

 

ไม้ปาร์เก้
ชนิด
ขนาด
ไม้มะค่าไม้ประดู่แดงไม้ประดู่ลาย 0.5"-2"x 2" 1.00 ม.-3.50 ม.
4.00 ม.-5.50 ม.
6.00 ม. ขึ้นไป
0.5"-2" x 4" 1.00 ม.-3.50 ม.
4.00 ม.-5.50 ม.
6.00 ม. ขึ้นไป
1"-2" x 6" 1.00 ม.-3.50 ม.
4.00 ม.-5.50 ม.
6.00 ม. ขึ้นไป
1"-2" x 8" 1.00 ม.-3.50 ม.
4.00 ม.-5.50 ม.
6.00 ม. ขึ้นไป
1"-2" x 10" 1.00 ม.-3.50 ม.
4.00 ม.-5.50 ม.
6.00 ม. ขึ้นไป
1"-2" x 12" 1.00 ม.-3.50 ม.
4.00 ม.-5.50 ม.
6.00 ม. ขึ้นไป
3" x 8" 2.00 ม.-3.50 ม.
1.5" x 16" 2.00 ม.-3.50 ม.
1.5" x 21" 2.00 ม.-3.50 ม.
1.5" x 24" 2.00 ม.-3.50 ม.
1.5" x 50" 2.00 ม.-3.50 ม.
4.00 ม.-5.50 ม.
4" x 4" 1.00 ม.-3.50 ม.
6" x 6" 1.00 ม.-3.50 ม.
8" x 8" 1.00 ม.-3.50 ม.
2" x 2" 80-90 ซม.
ไม้มะค่านอก 1.5" x 50" 2.00 ม.-3.50 ม.
4.00 ม.-5.50 ม.

 

ไม้ปาร์เก้ไม้รกฟ้า
18 มม.
4"
1.80 ม.

 

ไม้ปาร์เก้ไม้สน
18 มม.
4"
2.00 ม.

 

สนใจสินค้าสอบถามรายละเอียดได้ที่

บริษัท ไทยสมบูรณ์อินดัสเตรียล จำกัด

885 ถ.ประชาราษฎร์ สาย 1 ซอย 25 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทร. 02-585-1604, 02-587-7491-3

แฟ็กซ์ 02-587-7494

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

ไม้แปรรูป,ไม้ระแนง,ไม้โครง,ซุง
ไม้อัด
วงกบหน้าต่าง-ประตู,ทริมมิ่ง
บานประต,หน้าต่าง
ราวบันได,ไม้ทำบันได,ลูกกรง
ไม้ปาร์เก้,ไม้พื้น
ไม้บัว,ไม้คิ้ว,ปีกไม้,ไม้ฝ้า
เฟอร์นิเจอร
ผลงานที่ผ่านมา
ติดต่อเรา